Aasta 2024

aasta 2024 pildis
 • Aasta 2024 pildis

  Kusagil kaugel, Kosmoste keskel elasid kord Maailmade Arhitektid, Elu Tundjad, Loomise Meistrid, Aja Hoidjad…
  Nad teadsid, et kunagi-kusagil tuleb aeg, kus nad ise – Jumala Pojad ja Tütred oma pikkadel kosmilistel rännakutel jõuavad aega ja kohta, kus nad unustavad oma Jumaliku Päritolu, Elu Seadused, Vaimu Vabaduse, Südame Tarkuse ja Loomise Loogika… ja selle, et see kõik on kirjas nende endi luus ja lihas, rakumälus, DNA-s.


  • Suurus A3 (297x420mm)
  • +12 suurt pilti (iga kuu tagaküljel sama pilt ilma tekstita)
  • +12 väikest  (ca69x96mm) ilma tekstita pilti tagakaanel
  • 14 lehte (12 pilti + esi- ja tagakaas)
  • Paber 200g silk, läikiv laminaat
  • Kammköide + riputuskonks
Diamo Diviana Regine
Selgitus

Creatio Sphera Magnifica
Selgitus

Aquaelle Aurora Sophia
Selgitus

Solana Deva Iris
Selgitus

A'Etera Amare Mater
Selgitus

Gemma Dominare Sensa
Selgitus

Adona Olivie Alba
Selgitus

Essene Leane Magna
Selgitus

Cor Crystal Ma'are
Selgitus

Luminare Devo Harmonia
Selgitus

Elaysa Elodia Silenciana
Selgitus

Aqua Margarite Aurelia
Selgitus

Suurus A3 (297x420mm)

14 lehte, kammköide + riputuskonks

+12 suurt pilti

Iga kuu tagaküljel ilma tekstita pilt

+12 väikest pilti

Tagakaanel ilma tekstita pildid

Algselt on teadvus. Algne Teadvus. Kõikjal. Lõputu, otsatu, ääretu. Ilma kujuta, vormita. Teadvus, Teadvel. Ei teki millestki ega kao kuhugi.

Osa Algsest Teadvusest on andnud endale vormi, manifesteerunud – ise, iseendast, iseendasse loonud struktuuri ja korralduse iseenda väljendamiseks ja enamusele edasiloojatele andnud vaba valiku valida elada-luua-toimida täiuslikult ehk normaalselt, st kõigi ja kõigega arvestades või mitte arvestades.

Mittearvestamine toob automaatselt endaga kaasa vähemtäiusliku, sest täiuslik on juba täiuslik: seda ei saa enam täiuslikumaks muuta.

Universumi Seadused – see on seletused-selgitused selle kohta, kuidas on normaalne ja normaalselt toimiv.

Saab öelda ka nii: luua on võimalik kahtepidi – Universumi seadustega kooskõlas või siis vastupidi, neid reegleid eirates.

Esimese variandi puhul kõik loodu, erinevad elukeskkonnad ja Teadvused neis, on ühenduses lähtekohaga, Algallikaga, toimub pidev uuenemine ja elu ülalhoidev energiavahetus (nagu sisse-välja hingamine).

Teisel juhul, vastupidiselt, on  valitud eirata… Selliste valikute tulemus on automaatne lahti-ühendus Algallikast. Tekib kinnine, anorgaaniline süsteem, suletud ruum, kus on energiat täpselt niipalju kui lahtiühendumise hetkel oli ja varem või hiljem saab see otsa, sest eksisteerimiseks on vajalik energia – nii nagu hingamiseks on vajalik õhk.

Ja kui õhk saab otsa, on kaks varianti – kas lülitada end tagasi Algallikasse, nö stepsel uuesti seina pista, või lihtsalt võtta manipuleerides sealt, kust võtta annab… Nii tekivad keskkonnad, mis osaliselt on ühendatud Algallikaga ehk elus, orgaanilised ja mingis osas ühenduseta, anorgaanilised.

Kuna Universumiavarustes olevad rahvad, erinevatel põhjustel, eelistasid teist loomise varianti enam kui esimest, kippus üleüldine tasakaal käest minema ja paljud mõistsid, et nad ei soovi enam niimoodi jätkata.

Aga stepslit tagasi seina pista pole niisama lihtne vaid see eeldab arusaamade, mõtteviiside, suhtumiste muutmist ja vastutuse võtmist, DNA ja energiastruktuuride täielikku korrastamist ja vastavusse viimist.

Tekkis vajadus universaalse rahva – Kosmilise Arsti, Struktuuride Taastaja järele, kes oleks kõigeks selleks võimeline – koos kõikide vajalike ligipääsukoodide ja oskustega.

Inimene on fragment Jumalast, Loojast füüsilises vormis, kannab enndas samu omadusi ja kvaliteete…

Algselt elas inimkond elusas-ilusas ajamaatriksis Andromeeda galaktikas planeedil Tara.  Ja nagu siingi lapsed peavad kasvama, täiskasvanuks saama, peab seda ka iga loodud kosmiline rahvas.

Aga just sellesse Ajamaatriksisse, kus Inimene, olles veel lapse- ja teismeliseeas, tungisid anorgaanilised tumedad jõud purustades elavat, tekitades hävingut. Energia väärkasutuse tõttu ja ka paljudel muudel põhjustel purunes Inimese koduplaneet, energiasüsteem ja ka Inimene ise, tema energeetiline struktuur, tema Hing ja Vaim kukkus kildudeks nagu portselantass kukub köögilaualt põrandale.

Tara tükkidest on lugematult pikkade aegade jooksul tekkinud meie praegune Päikesesüsteem.

Planeet Maa on osaliselt see, mis kunagi toimis kui Tara ja Inimkonna Süda, ehk planeet Maa ja kogu inimkond on kui meie endi purunenud Süda ja Hing.

Kasv, areng peatub hetkel kui toimub vigastus. Nii ongi Inimene jäänud suures osas lapseks, teismeliseks. Ja see purunemise valu, Algallikast äralõikamise valu, on olnud nii suur, nii talumatu, et teadvus on jäänud sügavasse unne või on otsekui koomas, võimetu mäletama. Võimetu mäletama iseenda jumalikku olemust, päritolu, oma olemasolu põhjust, oma kosmiliste kulgemiste radu…

Kõige selle ja paljude muude põhjuste summana, on inimesel iseendast vale pilt, vale identiteet. Ja kui ei mäleta, ei tea, siis sellise teadvusega on lihtne manipuleerida, teda hirmutada, kontrollida.

See, milline on elu misiganes planeedil, oleneb suuresti sellest, milline on sellel elava rahva ühisteadvus – maailmavaadete, arusaamade, tõekspidamiste, meelsuse koondkokkuvõte. Iga inimene planeedil on kui rakk planeedi ajus. Umbes ⅓ energiastruktuurist planeedil Maa on elus, orgaaniline ja ⅔ hävingut toetav, anorgaaniline. Aga see on muutumas – elava suunas – kui kiiresti ja valutult, oleneb iga üksiku inimese valikutest.

Piltidest

Kuulamiseks vajuta Play nuppu.
Play Video
Shopping Cart
Scroll to Top